Mobil 4

Personlig löpträning

Ett individanpassat träningsupplägg och coaching hjälper dig att nå dina uppsatta mål. Du får personlig träning utifrån en analys av dina specifika behov och målsättningar.

För att ge dig själv de allra bästa förutsättningarna att nå ditt löpmål finns möjlighet att boka individuell programskrivning och löpande coaching. Träningen kan ske på egen hand eller som DUO-grupp, det vill säga att två personer delar på tiden med sin löpcoach.

Individuell programskrivning

16 veckors Personlig Programskrivning, Träningsprogrammen komponeras utifrån ditt utgångsläge och uppsatta mål och skickas ut med två veckor i taget. Därtill utvärdering och fri rådgivning som sker per telefon och mail kontinuerligt under perioden.
Abonemang  kostar 955 kr/ 16 veckor

Priser

1 träningspass 1 000 kr
1 träningspass DUO 500 kr per deltagare (max 2 st)
3 st. träningspass á 800 kr             2 400 kr
4 st. eller fler träningspass á 675 kr             
Pris inkl. moms.
loading...

Kontakta mig så berättar jag mer. 

eller ring 
070–358 75 16